bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Miasto Dynów

Uwaga!!!
Oglądasz wersję archiwalną
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Dynowa
 

Aktualna strona BIP znajduje się pod adresem: bip.dynow.pl

więcej szczegółów odnajdziesz na stronie:
http://www.dynow.pl/bipmdynow/archiwum-bip


Herb Miasta Dynów

Urząd Miasta czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz.: 7:00 do 15:00

DYNÓW
Nazwa Gminy: Dynów
Rodzaj: gmina miejska
Lokalizacja: woj. podkarpackie, pow. rzeszowski
Kod pocztowy: 36-065
Adres: ul. Rynek 2
Kontakt Telefon: +48 (16) 652-10-93
Telefax: +48 (16) 652-11-13 w.21
e-mail: urzad_miasta@dynow.pl

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego:
Bank Spółdzielczy w Dynowie
24 9093 0007 2001 0001 6535 0001

Burmistrz Miasta
  Zygmunt Frańczak
Telefon: +48 (16) 652-10-93
Telefax: +48 (16) 652-11-13
e-mail: burmistrz@dynow.pl


Przewodniczący Rady Miasta
Ewa Hadam
Telefon: +48 (16) 652-10-93
e-mail: przewodniczacy@dynow.pl

Sekretarz Gminy
Zofia Pantoł
Telefon: +48 (16) 652-10-93 w.38
e-mail: sekretarz@dynow.pl

Skarbnik Gminy
Stanisława Łabisz
Telefon: +48 (16) 652-10-93 w. 26
e-mail: skarbnik@dynow.pl


Najnowsze obwieszczenia komunikaty i ogłoszenia:

Aktualności

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.1.2014 z 7.12.2015r.

15.12.2015

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępował administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz w związku | z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie SKO.4170/79/2015 z dnia 24 listopada 2015r.

03.12.2015

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam,

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej.

17.11.2015

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej, skręcanej śrubami, o pow. zabudowy 327,60 m2, wysokość ok. 5m, bez pokrycia dachowego i wypełnienia ścian, usytuowanej na działce 4029/7 w Dynowie, którą nabywca będzie zobowiązany usunąć z terenu w/w działki w terminie do dwóch miesięcy od dnia zamknięcia przetargu.

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości.

17.11.2015

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.)
OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości: Budynek użytkowy (dawna SUW) o powierzchni użytkowej 137,50 m2, położony przy ul. Fermstalowskiej w Dynowie wraz z działkami ewidencyjnymi nr 1801/3 o pow. 0,0713 ha, 1801/8 o pow. 0,0253 ha, 1802/4 o pow. 0,0030 ha, 1802/3 o pow. 0,1080 ha (łącznie 0,2076 ha) i położonym na nich zbiornikiem na wodę i nieeksploatowaną studnią głębinową.Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 31.12.2015
Podpisał: Jan Prokop
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 277 052